Instrukcja jak przełączyć aplikację ZELLO w tryb GATEWAY oraz zrobić z niej bramkę lub crosslink

Pierwszy crosslink DMR-Analog powstał w listopadzie 2019 na serwerze VPS i realizował połączenie z DMR BrandMeister do EchoLink HF4ALL-R.

Do innych celów powstała jego wersja na RaspberryPi w oparciu o oficjalny wsad AllStarLink z dodatkowo zainstalowanymi DVSwitch_tools.

ARCHIWALNE stare wsady do Raspbery Pi.


Wsad posiada zainstalowanego klienta EchoLink, klienta FRN oraz serwer FRN.

Jeśli dobrze pamiętam służył mi kiedyś za CROSSLINK pomiędzy FRN a ECHOLINK dzięki wbudowanym wirtualnym kartom dźwiękowym oraz bezpośredniemu przekazywaniu sygnałów PTT/COS za pośrednictwem złącza GPIO

 

 

ARCHIWALNE stare wsady do Raspbery Pi.

FRN CrossLink sprzętowy i jednocześnie dashboard

Z gatunku archiwizacja zasobów przedstawiam moją koncepcję używaną przez nas z powodzeniem od początku 2019 roku a dokładnie wersja Crosslink FRN v1.0
Dziadek Raspberry Pi 1 z virtualnymi kartami dźwiękowymi na pokładzie i sprzętowym przekazaniem PTT/COS w obu kierunkach.
Plusem dodatnim jest posiadanie DASHBOARD który jest często przydatny