Spis treści


AlterFRN to terminalowy klient sieci FreeRadioNetwork.


Pobieranie i instalacja

wpisujemy w terminal komendę cd /opt a następnie
wget http://alterfrn.ucoz.ru/C5000/FRNClientConsole.Linux-armv6.5000r.tgz

następnie rozpakowujemy
tar -zxvf FRNClientConsole.Linux-armv6.5000r.tgz
i kasujemy pobrany plik
rm FRNClientConsole.Linux-armv6.5000r.tgz

Aby sobie ułatwić życie i nazewnictwo zmieniamy te długie nazwy na proste FRN

mv FRNClientConsole.Linux-armv6.5000r - co daje nam folder o nazwie FRN do którego teraz wejdziemy cd /FRN
i zmieniamy nazwę pliku programu mv FRNClientConsole.Linux-armv6.5000r FRN


W folderze mamy pliki konfiguracyjne :
connsounds.cfg - odpowiedzialny za otwarzanie plików dźwiękowych po połaczeniu się z serwerami
frnconsole.cfg.unix - odpowiedzialny za konfigurację całego programu.
Plik AUTOSTAT- tworzymy plik startowy nano /lib/systemd/system/frn.service i wklejamy poniższą zawartość

[Unit]
Description=FRN_Klient
After=network.target

[Service]
ExecStart=/opt/FRN/FRN
TimeoutSec=30
Restart=on-failure
RestartSec=30
StartLimitInterval=350
StartLimitBurst=10

[Install]
WantedBy=multi-user.targetSterowanie teraz odbywa się poprzez komendy :

systemctl enable frnserver - włączenie autostart
systemctl disable frnserver - wyłączenie autostart
systemctl start frnserver - uruchomienie frnserver
systemctl stop frnserver - wyłączenie frnserver
systemctl status frnserver - status frnserverZa jakiś czas pojawi się tutaj opis konfiguracji AlterFRN do pracy w sieci FreeRadioNetwork