Spis treści


HBmonitor - czyli interfejs www - instalacja
Opis zrobię w/g opisu kolegi SP2ONG który podjął się naniesienia własnych modyfikacji na istniejący HBmonitor w ramach dvswitch.groups.io
Należy tu zaznaczyć iż wszystko jest na zasadach OpenSource i wykonywane jest w ramach wolontariatu bezpłatnego Jak coś się dostaje ZA DARMO to nie ma co narzekać, tymbardziej iż projekt HBLink i HBmonitor jest rozwojowy i nigdy nie będzie można powiedzieć iż jest to jakaś finalna stabilna pozbawiona błędów wersja

Pobieranie i instalacja
cd /opt

git clone https://github.com/sp2ong/HBmonitor.git

cd HBmonitor

chmod +x install.sh

./install.sh

cp config_SAMPLE.py config.pyEdycja i konfiguracja nano config.py

W tym pliku możemy na początek zmienić nazwę własnego serwera, ale i to niekonieczne
Wyjaśnienie wszystkich a raczej tych niezbędnych funkcji w konfiguracji czy to HBLink czy HBmonitor bedzie tematem innej strony


HBmonitor - Autostart
Podobnie jak z HBlink tworzymy teraz pliki AUTOSTARTU

Trorzymy plik startowy nano /lib/systemd/system/hbmon.service i wklejamy poniższą zawartość
[Unit]
Description=HBmon Service

After=network-online.target syslog.target
Wants=network-online.target

[Service]
StandardOutput=null
WorkingDirectory=/opt/HBmonitor
RestartSec=3
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/HBmonitor/monitor.py
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.targetSterowanie teraz odbywa się poprzez komendy :
systemctl enable hbmon włączenie autostart
systemctl disable hbmon wyłączenie autostart
systemctl start hbmon uruchomienie hbmon
systemctl stop hbmon wyłączenie hbmon
systemctl status hbmon status hbmon


Po wydaniu koment ENABLE, START i STATUS powinniście mieć taki wynik


Po wpisaniu w przeglądarkę www adresu http://ip-raspberry:8080 powinniśmy zobaczyć

I mamy zielone światło do przejścia o krok dalej. A NIE TO KONIEC INSTALACJI :)